دختران تکواندو کاران افغانستان که در مهاجرت بسر می برند، برنده مدال طلا و نقره شدند

هفته نامه نوینو: شماری از دختران ورزش کار افغانستان که در مهاجرت به کشور های همسایه بسر می برند، در مسابقات آسیایی برنده مدال طلا و نقره شده اند. آنچه نوید دهنده است این است که  با وجود تمام نا بسامانی ها زنان و دختران افغانستان ایستاده اند و ادامه می دهند. نازنین عزیزی، یاسمین عزیزی و زهرا میرزای سه ورزشکار تکواندوکار افغانستان در مسابقاتی که تحت عنوان G2 آسيايي برگذار شده بود، برنده یک مدال طلا ودو مدال نقره شده اند. این مسابقات در اول نوامبر 2022 از سوی فدراسیون جهانی در اسلام آباد مرکز پاکستان برگذار شده بود. در این مسابقه ورزشکاران بیشتر از هشت کشور آسیایی اشتراک کرده بودند. از این میان چهار تن به نمایندگی از تیم دختران افغانستان در این رقابت اشتراک داشتند. اشتراک کنندگان افغانستان توانستند یک مدال طلا و دو مدال نقره را در این مسابقه از آن خود نمایند. نازنین عزیزی برنده مدال طلا و یاسمین عزیز و همچنان زهرا میرزای در این مسابقات برنده مدال نقره شده اند، اما قهرمانی نازنین و نایب قهرمانی یاسمین و زهرا غربت زده و خاموش بود، این پیروزی که به دشواری کسب شده بود، کمترین حمایت و تشویقی را از هسچ جانبی به همرا نداشت.

 

در میان اینهمه افق های ناپیدا یاسمین که نخستین داور بانو در بخش تکواندو در افغانستان است، برای مسابقه بین المللی دیگر که قرار است در سال 2024 در لندن برگذار شود، آمادگی می گیرد. هرچند که او می گوید تا کنون هیچ نهادی برای حمایت او اعلام آمادگی نکرده است، اما امیدوار است نهادی او را حمایت نماید تا بتواند در این مسابقه بزرگ اشتراک نماید. این درحالیست که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان ورزش زنان در کشور ممنوع قرار داده شده است، حتی در مواردی ورزشکاران زن مورد تهدید قرارگرفته و از بهر عدم مصوونیت شان مجبور به مهاجرت های اجباری به کشور های همسایه شده اند که شماری از آنها بشمول یاسیمن هنوز در بی سرنوشتی بسر می برند. یاسمین، زهرا و نازنین از مدال آوران تیم تکواندوکاران دختران افغانستان اند، اکنون در عالم بی سرنوشتی در پاکستان بسر می برند، هیچ نهاد و کشوری برای تخلیه و انتقال آنها اقدامی نکرده است. این دختران ورزشکار با وجود نگرانی از سرنوشت نا روشن خود و خانواده های شان امیدوار است بتواند تمرینات شان ادامه بدهند.

منابع به نویدنو می گویند هرچند که شماری از ورزش کاران، بویژه بانوان از بخش های دیگر در برنامه تخلیه ازکشور بیرون شده اند، اما دربخش تکواندو هیچ گونه اقدام و همکاری برای تخلیه ورزشکاران حتی برای بانوان ورزشکار که نه در کشور حق فعالیت دارند و نه مصوونیت صورت نگرفته اند. تعدادی از ورزشکاران یکی از دلایل آن را بی توجهی و عدم همکاری مسوولین فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان می دانند.

#هفته_نامه_نویدنو