تاثیر طالبان بر زندگی مردم (۶)| وضعیت وخیمِ افغانستان: حاکمیت طالبان به روایت ریچارد بنت

سانکوپانزا

هفته نامه نویدنو: ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل، پس از دومین دیدارش از افغانستان در نشستی در نیویورک وضعیت هزاره‌ها، اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد.

او می‌گوید نگران حملات خونبار علیه هزاره‌ها، شیعه‌ها، سیک‌ها و صوفی‌ها است. «وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان عمیقا نگران‌کننده است. من نگران حملات خونبار علیه هزاره‌ها، شیعه‌ها، سیک‌ها و صوفی‌ها هستم».

ریچارد بنت از میان حملات خونین، به صورت مشخص از حمله به آموزشگاه کاج یاد کرد و گفت که متاسف است که حمله‌ای به این بزرگی و خونباری را بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی پوشش چندان گسترده‌ای نداده است. او گفت متاسف است که کشتار هزاره‌ها عادی‌‌سازی می‌شود. «اکثر حملاتی که در این اواخر صورت گرفته، غیر نظامیان را هدف قرار داده‌اند. حمله‌ی اخیر به مرکز آموزشی کاج دست‌کم ۵۴ کشته و ۱۱۴ زخمی داشته است. از ۵۴ کشته تنها ۵۱ کشته‌ی آنان دختران جوانِ دانش‌آموزِ هزاره بوده است»

«این حمله باعت اعتراضات گسترده‌ی جهانی شده است. سازمان ملل متحد نیز این حمله را به شدت محکوم کرده است. اما من در جریان سفرم متوجه شدم که رسانه‌های بین‌المللی پوشش چندان گسترده‌ای ازین حمله نداشته است. جناب رییس! این جای تاسف است که چنین کشتارهایی عادی‌سازی می‌شود».

تصویر دختر زخمی هزاره از حمله به آموزشگاه کاج. عکس: شبکه‌های اجتماعی.
تصویر دختر زخمی هزاره از حمله به آموزشگاه کاج. عکس: شبکه‌های اجتماعی.

ریچارد بنت افزون بر نگرانی از حملات بالای مردم هزاره، از دیدارش با نمایندگان ازبیک‌ها و ترک‌ها یاد می‌کند. او می‌گوید «من در جریان سفرم با ازبیک‌ها و ترک‌تباران افغانستان نیز دیدار و گفت‌وگو کردم. آن‌ها نیز نگران به حاشیه‌رفتن قوم‌شان زیر حاکمیت طالبان هستند».

بنت به عنوان مقام حقوق بشری سازمان ملل از نبود سیستم قضایی شفاف در افغانستان یاد کرد. او می‌گوید که در افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان دسترسی به عدالت وجود ندارد. نهادی نیست که بتوان از طریق آن به شفافیت و پاسخ‌گویی امیدوار بود. تمام نهادهایی که درین خصوص وجود داشت، در حال حاضر ازبین رفته‌اند.

بنت هم‌چنان گفت که درین سفر کاری‌اش به بامیان و پنجشیر نیز رفته است. او از ناامنی و نقض گسترده حقوق بشر یاد می‌کند. از بازداشت‌ها، رگبار و شکنجه‌های بی‌دلیل یاد می‌کند. می‌‌گوید گزارش‌های وجود دارد که طالبان در نبود یک سیستم قضایی شفاف، کارمندان دولت پیشین را بازداشت و شکنجه می‌کنند.

بنت هم‌چنان از نقض گسترده‌‌ی حقوق زنان در حاکمیت طالبان یاد کرد. او گفت که در حال حاضر طالبان زنان را به بهانه‌ی حجاب و محرم از جامعه حذف کرده‌اند. او گفته است که نگران این وضعیت است و موظف شده است که یک‌جا با شورای حقوق بشر و سایر نهادهای ذی‌ربط روی گزارشی در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان کار کند.

چشم‌دیدها و گفته‌های ریچارد بنت به عنوان گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل، بیان‌گر نقض بسیار گسترده‌ی حقوق بشر و بیان‌گر یک وضعیت بسیار وخیم و خطرناک مردم در حاکمیت طالبان است.

در گفته‌های بنت از کشتار هزاره‌ها، شیعه‌ها، سیک‌ها، صوفی‌ها، اقلیت‌های مذهبی و قومی، زنان و مردم پنجشیر، یعنی تاجیکان یاد شده است.

این اعترافِ صریح نشان می‌دهد که به جز قوم و خویشِ طالبان دیگر هیچ مردمی در حاکمیت طالبان، در امان نیستند.

افغانستان کشور اقلیت‌هاست. اگر به صورت درست و جدی نفوس افغانستان سرشماری شود، واضح خواهد شد که اکثریتی، تا به آن پایه که بخواهند یک قرن حکومت کنند وجود ندارد.

در اجتماعِ همین اقلیت‌ها، بنا به گزارش بنت تمام اقلیت‌های افغانستان در خطرند. این به آن معناست که تقریبا تمامی مردم افغانستان که هویت غیر طالبانی دارند در خطرند. به گفته‌ی بنت حقوق اقلیت‌ها از سوی طالبان نقض می‌شوند و او گزارش‌هایی در دست دارد که طالبان اقلیت‌ها را بی‌دلیل و بی‌گناه بازداشت و شکنجه می‌کنند. بنا به اظهارات بنت، در کنار تبعیض قومی و مذهبی، طالبان دچار خشونتِ خونینِ جنسی هم استند. بنت به صراحت از حذف زنان از بدنه‌ی اجتماع یاد کرد و حتا گفت که موظف است تا روی گزارش ویژه‌ای در مورد زنان کار کنند.

طالبان اما گزارش بنت را غیرحرفه‌ای و نفاق‌اندازانه توصیف کردند. آنان مدعی‌اند که در حاکمیت‌شان آزادی بیان است، امنیت است و زنان را نیز تازه به جایگاه انسانی‌شان برگردانده‌اند.

موضوعات: ریچارد بنت ,گزارش حقوق بشری, طالبان ,نقض حقوق بشر, کشتار هزاره‌ها, حمله به کاج, نقض حقوق زنان.