عفو بین‌الملل از طالبان خواست برای حفاظت از جوامع هزاره و شیعه فورا اقدام نمایند

سازمان عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است برای حفاظت از جوامع شیعه و هزاره در افغانستان فورا اقدامات خود را گسترش دهند.
عفو بین‌الملل می‌گوید که در سال گذشته حملات متعددی علیه گروه‌های قومی‌ و مذهبی صورت گرفته است که هیچ اقدامی انجام نشده است. این سازمان از مقامات طالبان در کابل می‌خواهد تا تحقیقات فوری، بی‌طرفانه و کامل را در مورد این حملات، مطابق با قوانین و معیارهای بین‌المللی انجام دهند.
زمان سلطانی، پژوهشگر منطقه‌ی جنوب آسیایی سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به حملات اخیر در غرب کابل گفته است که "حملات سیستماتیک" بر هزاره‌‌‌ها در افغانستان ممکن است جنایت علیه بشریت باشد و باید صریحا محکوم شود. وی افزوده طالبان مسوول اند که تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان انجام دهند.
آقای سلطانی از طالبان خواسته که "فورا" اقدامات لازم را برای محفاظت از همه غیرنظامیان در افغانستان افزایش دهند.او افزوده است که در سال گذشته حملات متعددی علیه هزاره‌ها صورت گرفته که هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نشده است. وی همچنان تاکید کرده: "ضروری است که طالبان تحقیقات فوری، بی‌طرفانه و کامل را در مورد این حملات، مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی انجام دهند."