جامعه مدنی افغانستان خواهان حمایت‌های جدی جامعه جهانی از گروه های آسیب پذیر در افغانستان شد

هفته نامه نویدنو: گروه کاری مشترک جامعه مدنی در اعلامیه‌ی حمله تروریستی،روز شنبه ۱۸ جون را بر معبد اهل هنود در کابل محکوم نموده و آن را جنایت علیه بشری خوانده است.
این گروه خواهان حمایت‌های جدی و عملی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی از تمامی اقوام و مذاهب آسیب پذیر به‌شمول سیک ها، هندو باوران، هزاره ها/شیعه ها و صوفی ها شده است.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان قتل افراد ملکی را به دلیل تعلقات مذهبی و نژادی توسط گروه خاص جنایت علیه بشری جنایت خوانده و تاکید داشته است که عاملان این رویداد خونین باید در محاکم بین‌المللی مورد پیگیری قرار بگیرند.
این رویداد با واکنش های زیادی رو برو شده است، یوناما نیز حمله بر عبادتگاه سیگ ها را در کابل محکوم نموده است و بر حفظ گروه های آسیب پذیر در افغانستان تاکید نموده است. اقلیت های سیک در افغانستان در سال های آخیر بشدت مورد حملات تروریستی و هدفمند قرار گرفته است که این رویداد باعث ترک گروهی این اقلیت مذهبی از کشور شده است. یک تن از اعضای سیک‌ها در کابل در زمینه با رسانه‌ها گفت، در کل افغانستان برای فعلا فقط ۱۷۰ نفر سیک باقی مانده است که آنان نیز در خطر جدی قرار دارند.
صبح روز شنبه ۲۸ جوزا مهاجمان مسلح بر عبادتگاه اهل هنود در حوزه چهارم شهر کابل حمله نمودند که در پی آن دو تن کشته شد و هفت تن دیگر زخم برداشته اند، تا کنون گروه ویا افرادی مسوولیت این حمله را نپذیرفته است.