۳۲ ميليون دلار برای استفاده در امور بشردوستانه به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان اعلام نموده است که به تازگی محموله کمکی به ارزش ۳۲ ميليون دلار برای استفاده در امور بشردوستانه به کابل رسیده است.

سازمان‌های بین‌المللی که  در افغانستان فعالیت دارند از معادل افغانی - واحد پول افغانستان - برای کمک‌های بشردوستانه استفاده می‌کنند.

بانک مرکزی افغانستان نرخ تبدیل دلار به افغانی را بنا به حراج‌ ارز در بازار کابل تعیین می‌کند. یک دلار آمریکا در بازار صرافی‌های کابل در ۸۷ افغانی مبادله شد.  این درحالی است که با تسلط فقر و بی کاری بشدت افزایش یافته است و نرخ مواد عذای نزدیک به دو برابر افزایش یافته است