واکنش ها در پیوند به مسدود شدن مکاتب دختران از سوی طالبان در افغانستان

واکنش ها در پیوند به مسدود شدن مکاتب دختران از سوی طالبان در افغانستان

جنبش زنان معترض؛ برای تامین حق آموزش دختران خواهان اعتراضات فراگیر شد

هفته نامه نویدنو: پس‌ از مسدود ماندن مکاتب دختران، جنبش زنان معترض افغانستان خواهان اعتراضات فراگیر و گسترده مردم در واکنش به دستور طالبان شد.  در قطعنامه این جنبش ، از همه‌ی خانواده‌های دختران دانش‌آموز، پدران، مادران و خواهربرادران خواسته شده، به هر شیوه‌ی ممکن اعتراض و مخالفت خویش را تا زمان تآمین حق آموزش و دیگر حقوق فرزندان شان را بیان دارند.

در این قطعنامه آمده است، سال جدیدِ تعلیمی ۱۴۰۱ آغاز شد، دختران به ویژه به امید رفتن به مکاتب چشم‌های امیدشان روشن بود، اما طالبان امروز یکبار دیگر دروازه‌های مکاتب دخترانه را بستند و آه و الم را برای دختران دانش‌آموز نصیب کردند. این مایه تاثر و غیر قابل فروگذاشت است‌.

در بخش دیگر قطعنامه تاکید شده، جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که از نخستین روزهای سلطه طالبان بر افغانستان عرض وجود کرده است و یکی از اساسی‌ترین خواسته‌هایش بازگشایی درب مکاتب و حق تحصیل و آموزش برای دختران است. در بیستمین اعتراض‌نامه این جنبش گفته شده در پیوند به این تعدی آشکار و ظالمانه  معترض است و از مطالبه‌ی حقوق اساسی مردم به‌ویژه حقوق زنان کوتاه نمی‌آید، این جنبش تاکید نموده، حقوق اساسی زنان باید برگشتانده شوند.