نگرانی گروه كارى مشترك جامعه مدنى در پیوند به بازداشت خود سر و نقض حقوق بشری از سوی طالبان

نگرانی گروه كارى مشترك جامعه مدنى در پیوند به بازداشت خود سر و نقض حقوق بشری از سوی طالبان

هفته نامه نویدنو: گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان طی اعلامیه‌یی نگرانی هایش را از  بازداشت، تهدید، شکنجه و ترور های خود سر، خلاف قوانین و بدور از عدالت ژورنالستان، فعالان جامعه مدنی، نیروهای نظامی سابق، استادان دانشگاه، فعالان سیاسی و زنان در کشور توسط گروه طالبان ابراز نمودند.

در اعلامیه که به روز ۱۳ جنوری ۲۰۲۲ به نشر رسیده آمده است که بازداشت شش زن و سه کودک در ولایت کاپیسا توسط جنگ جویان طالب خلاف تمامی قوانین، عرف، فرهنگ و معیار های پذیرفته شده، می باشد. این گروه نگرانی های شان را در مورد ترورهاى هدفمند ابراز نموده و گفته است هر روز تعدادی از  فعالان مدنى، خبرنگاران و شهروندان بى دفاع قربانى مي‌گيرد. گروه کاری مشترک جامعه مدنی اعلام نموده که طی پنج ماه گذشته نقض ارزش های حقوق بشری و دیموکراتیک در کشور از سوی طالبان بگونه گسترده صورت گرفته است.

آزادی بیان، اعتراض مدنی بر وضعیت جاری، آموزش دختران، حق کار و حضور سیاسی زنان و حفظ دستآورد های مردم افغانستان حق اساسی، مدنی و شهروندی مردم گفته شده و در این اعلامیه تاکید شده که این موارد باید از تعرض و زورگویی دور قرار بگیرد.

گروه كارى مشترك جامعه مدنى با تقبيح اين گونه برخورد و عملکرد خود سر گروه طالبان، نگرانى شان را از بدتر شدن وضعیت و اختناق فضاى مدنى در كشور بیان نموده است.

این گروه در اعلامیه‌یی از نهاد ها و حامیان بین المللی افغانستان، خواسته تا با وارد نمودن فشار های سیاسی طالبان را مجبور نمایند تا از نقض حقوق بشری شهروندان و زیر پا نمودن ارزش های انسانی مردم در کشور دست بردارند.