باشنده‌گان ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور می‌گویند که از حواله‌های کمرشکن طالبان ی به ستوه آمده‌اند

باشنده‌گان ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور می‌گویند که مردم از حواله‌های کمرشکن طالبان در این ولسوالی به ستوه آمده‌اند. آنان از وضعیت جاری شاکی اند و می‌گویند که در این خشکسالی، قحطی، طالبان به جای کمک، به بهانه‌های مختلف از مردم پول جمع آوری می کنند.
مردم محل با شکایت از این عملکرد طالبان می گویند مردمی که سالانه زحمت کشیده چند سیر کچالو برای امرار حیات شان جمع آوری نموده، حالا مجبور است که نصف حاصلات شان را به طالبان بدهد.
یکی از باشنده این ولسوالی، می‌گوید که طالبان به‌ جای کمک و همکاری ، نان مردم را گرفته است. او از مسوولان محلی طالبان در غور می‌خواهد که جلو حواله‌های سنیگن و کمر شکن را بگیرند.
تعدادی از باشنده‌گان این ولسوالی، می‌گویند در حالیکه که پول یک کیلو چای را ندارد، اما طالبان پنج‌صد افغانی را بالای هر فامیل عشر تعیین کرده‌اند که توان پرداخت آن را ندارد.
به نقل از روزنامه ۸ صبح یک راننده تراکتور در ولسوالی لعل‌و‌سرجنگل ولایت غور، می گوید: «خودم دو هزار افغانی پرداخته‌ام. طالبان از هر ذخیره کچالو از ۲۵ تا ۳۰ هزار افغانی می‌گیرند.»
همچنین یک باغبان در این ولسوالی گفته است، که از هر ذخیره سیب ۵۰ هزار افغانی به طالبان پرداخته است.
شماری از باشنده‌گان دیگر این ولسوالی می‌گویند که «از سخت‌گیری،‌ رفتار نامناسب و حواله‌های سنگین طالبان به تنگ آمده‌اند. باشنده‌گان ولایت غور از تداوم وضعیت موجود ابراز نگرانی می‌کنند و از مسوولین می‌خواهند که صدای آنان را بشنوند.»
همچنان شماری از راننده‌گان در ولسوالی لعل‌وسرجنگل می‎گویند« طالبان از هر موتر نوع فلان‌کوچ سه هزار، از موتر باربری دست‌کم پنج هزار و از تراکتور دو هزار افغانی بالای‌شان حواله وضع کرده‌اند.» از جانب دیگر، شماری از فعالان مدنی در این ولسوالی می‌گویند که طالبان حواله‌های سنگین را بالای پروژه‌های برق و آسیاب‌های برقی، رمه‌های گوسفند و دیگر مواشی نیز تعیین کرده‌اند.
شماری از فعالان جامعه مدنی در این ولایت می گوید بارها از وضع حواله‌های طالبان شکایت کرده و از مسوولان محلی حکومت سرپرست طالبان خواسته‌اند که با توجه به گسترش فقر روز‌افزون، جلو چنین حواله‌ها را بگیرند. آنان می‌گویند که طالبان باید براساس قانون از مردم مالیه بگیرند و نحوه اخذ و مصرف آن را مردم بدانند که پول‌شان حیف‌و‌میل نمی‌شود