اعضای ایتلاف تخلیه افغان ها خواهان منابع بیشتر شد

اعضای ایتلاف تخلیه افغان ها گفته اند برای انتقال افغان‌های آسیب پذیر به بیرون از افغانستان به منابع بیشتر نیاز است.
به گزارش صدای امریکا، سازمان‌هایی که در زمینۀ انتقال افغان‌های آسیب‌پذیر به بیرون از افغانستان کار می‌کنند، از حکومت امریکا و سایر کشور‌ها خواهان کمک‌های بیشتر شده اند. این سازمان ها بدلیل رسیدن زمستان و چالش های فرا روی افغان ها خواهان تسریع این روند شده اند.
در همین حال وزارت خارجه امریکا همچنان می‌گوید که روند تخلیه شهروندان امریکا و کسانی که سند قانونی دارند، ادامه دارد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در این مورد گفت: «تا امروز، دولت ایالات متحده به گونه مستقیم در خروج ۴۳۵ شهروند ایالات متحده و ۳۲۵ تن از کسانی که اقامه دایمی دارند، کمک کرده است. به همه شهروندان امریکایی که از دولت ایالات متحده درخواست کمک کرده اند تا افغانستان را ترک کنند و کسانی آماده انجام این کار استند، فرصتی برای خروج از افغانستان ارایه شده است.»
این در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری فارن پالیسی گزارش داده است که چهارده هزار شهروند امریکا هنوز هم در افغانستان باقی مانده اند.