زخمی شدن سه تن از مسافرین در بامیان توسط دزدان مسلح

هفته نامه نویدنو: مسوولین امنیتی طالبان در بامیان از زخمی شدن سه نفر مسافر توسط دزدان مسلح در ولسوالی یکه‌ولنگ بامیان خبر می دهد.
سید علی عارف قوامندان امنیه ولسوالی یکه و لنگ طالبان می گوید شب گذشته (پنجشنه 27 عقرب) در منطقه« قره خوال» دزدان مسلح دو موتر نوع فلانکوج و یک موتر نوع کرولا را می خواستند دزدی کند. که با رسیدن نیروهای طالبان موفق به دزدی نشده اند.
او می‌افزاید در درگیر شدن مسافرین با دزدان دریور و دو نفر از مسافرین زخمی شده و به شفاخانه انتقال داده شده است.
گفته شده این دومین بار هست که مسافرین توسط دزدان در ساحه یکه ولنگ زخمی و یا کشته می شود.