طالبان حکومت همه‌شمول با معاونت تاجیک و هزاره تشکیل می‌دهد

هفته‌نامه نویدنو: قرار است طالبان دولت همه‌شمول را با معاونت‌های تاجیک و هزاره اعلام کنند.
یک منبع آگاه به هفته‌نامه نویدنو گفت که حکومت همه‌شمول تحت ریاست ملا برادر با معاونت اول تاجیک و معاونت دوم هزاره، تشکیل می‌شود.
این منبع گفت که در ساختار حکومت همه‌شمول یک شورای تصمیم‌گیری و یک شورای علما نیز وجود دارد.
به گفته این منبع، در ترکیب این شوراها، اقوام تاجیک، هزاره و اوزبیک نیز حضور دارند.
منبع می‌افزاید که با اعلام حکومت همه‌شمول در رهبری وزارت خانه‌ها نیز تغییراتی می‌آید.
به گفته منبع، در راس وزارت خارجه طالبان عباس ستانکزی قرار می‌گیرد و امیرخان متقی شامل شورای تصمیم‌گیری می‌شود.
منبع می‌افزاید، قراراست حکومت همه‌شمول روز پنج‌شنبه و در صورت پیش‌آمد کدام موانع، در اوایل هفته آینده اعلام می‌شود.
این منبع آگاه گفت که در ترکیب هیات اداری ولایت‌ها نیز تغییراتی به میان می‌آید.