وزارت صحت طالبان شفاخانه پنجاه بستر برچی را لغو می کند چون کارمندان و مراجعین آن هزاره است

وزارت صحت طالبان طی مکتوبی تشکیلات شفاخانه پنجاه بستر برچی را لغو کرده و تصمیم گرفته تمامی تجهیزات کاربردی آن را به شفاخانه صد بستر انتقال و وسایل غیر ضروری آن را به گدام وزارت صحت عامه انتقال دهد. مسوولان شفاخانه می‌گویند که عمده‌ترین دلیل مسدودسازی این شفاخانه از سوی وزارت صحت عامه این است که کارمندان و مراجعین آن هزاره‌ها است در حالی که 40 درصد کارمندان از جمله مدیران و داکتران آن غیرهزاره است و موقعیت مکانی شفاخانه نیز در جایی است که سایر اقوام در اطراف آن زنده‌گی دارند و هم‌چنان مراجعین آن از تمامی گروه‌های اجتماعی است.

هفته نامه نویدنو: نزدیک به صد تن به شمول زنان و کودکان در سالن انتظار شفاخانه منتظر شروع کاری دکتران اند، اما فعالیت این شفاخانه متوقف اند. در روز دوشنبه نهم عقرب، فعالیت دکتران و پرسنل‌های شفاخانه پنجاه بستر دشت برچی به رسم اعتراض به دلیل ملغی سازی این شفاخانه از سوی وزارت صحت عامه متوقف شد.

شفاخانه پنجاه بستر دشت برچی که در غرب کابل از سال ۱۳۸۵ بدین‌سو فعالیت دارد، اکنون دستور لغو آن از سوی وزارت صحت عامه طالبان داده شده است. مسوولین این شفاخانه می‌گویند که از یک ماه به این‌سو برای تمام شفاخانه‌های دولتی دوا توزیع شده، برای این شفاخانه نه تنها دوا توزیع نشده بلکه اکنون قرار است، اجناس و وسایل این شفاخانه به شفاخانه صد بستر و وزارت صحت عامه انتقال داده شود.

داکتر رضا شجاعی متخصص داخله عمومی در این شفاخانه می‌گوید که ما حتی در این شفاخانه پرسنل کم داریم. بارها تقاضای افزایش پرسنل کردیم؛ اما صدای ما شنیده نشد. او در مورد ملغی سازی شفاخانه می‌گوید: «از یک ماه به این سو، گفت‌وگو جریان دارد. مسوولین وزارت صحت عامه، دلیل روشن و موجه برای لغو و انتقال این شفاخانه ندارند.»

یکی از دلایل و توجیه مسوولین در وزارت صحت عامه برای مسدود کردن این شفاخانه، تعمیر کرایی و اکثریت پرسنل و خدمات آن که متعلق به هزاره‌ها است، گفته شده است. به نقل از یکی از مسوولین این شفاخانه، موارد بارز که پس از پیگری آن‌ها دریافته اند، این است که مسوولین در وزارت صحت بیان داشته که همه هزاره‌ها این‌جا جمع شده و شفاخانه، شفاخانه‌ی هزاره ها است. اما داکتر شجاعی می‌گوید، این شفاخانه ملی است، مراجعین و پرسنل صحی این‌جا از هر قوم و مردم اند. شجاعتی افزود، حتی علمای اهل تسنن برای رفع این چالش از وزارت صحت خواستند تا این شفاخانه بر مبنایی نیازمندی مشترک مردم کارش را ادامه دهد؛ اما از سوی مسوولین این وزارت پذیرفته نشد. در مورد بهانه‌جویی تعمیر کرایی، داکتر شجاعی می‌گوید گه حتی صاحب تعمیر حاضر شده تا 65 درصد کرایه‌اش کم کند و سه ماهه کرایه تعمیر را هیچ نگیرد؛ اما از سوی مسوولین  وزارت صحت پذیرفته نشده است.

به گفته دکتر شجاعی، اکنون بر اساس مکتوب وزارت صحت عامه، لوازم کاری این شفاخانه قرار است به شفاخانه صد بستر برچی و لوازم غیرضروری و نیمه‌کاره‌ی آن به گدام وزارت صحت عامه انتقال داده شود. سرنوشت بیش از ۶۰ تن از پرسنل صحی این شفاخانه و صدها مراجعین و مریضان آن به حال خودش رها شده است. به گفته او، این جفای بزرگ به ارایه خدمات صحی و این مردم است.

دکتر علی‌الله یکی دیگر از مسوولین در این شفاخانه می‌گوید، این شفاخانه اشد نیاز مردم است و نباید لغو شود. او می‌گوید، نظر به قوانین صحی خود وزارت صحت عامه، حتی این مردم نیاز به شفاخانه صد بستر را دارد، حالا که از سوی دولت توسعه داده نمی‌شود، حداقل این شفاخانه هم ملغی نشود. از ارایه خدمات این شفاخانه نزدیک به دو میلیون  نفوس مستفید می‌شود. دکتر علی الله افزود روزانه تا پنجصد تن از بخش‌های مختلف ما مراجعین داشته‌ایم. این حجم از مراجعین نشانگر نیازمندی جدی مردم است.

دکتر مهربان، متخصص اطفال شفاخانه ۵۰ بستر دشت برچی می‌گوید که در این چند مدت، آوازه‌هایی بود که این شفاخانه لغو می‌شود، اما امروز مکتوبی از وزارت صحت عامه دریافت نموده که گویا این شفاخانه از سوی این وزارت لغو شده است. او می‌گوید: «ما نمی‌دانیم بر کدام اساس و اصول این شفاخانه لغو می‌شود؟» او با انتقاد از وزارت صحت عامه می‌گوید که آیا این مردم که در این منطقه از ارایه خدمات این شفاخانه استفاده می‌کند از افغانستان نیستند، یا حق ارایه خدمات صحی را ندارند؟ دکتر مهربان هم‌چنان افزود که لغو یک شفاخانه، همانگونه که تشکیل آن به امر رییس‌جمهور می‌باشد، لغو آن نیز از صلاحیت و امر رییس جمهور است، نه وزارت صحت عامه. وی از مسوولین می‌خواهد که فعالیت این شفاخانه توقف نشود و بر تصمیم لغو آن تجدید نظر صورت گیرد.

عبدالله که پسرش چهار شبانه روز است در این شفاخانه بستری می‌باشد، می‌گوید که موجودیت این شفاخانه در این منطقه نیاز جدی مردم است و با توجه به فقر و بیکاری مردم نمی تواند مریض شان را در شفاخانه‌های شخصی بستری نماید.