کارمندان صحی بامیان: در صورت عدم توجه فاجعه انسانی در راه خواهد بود

هفته‌نامه نویدنو: کارمندان صحی بخش مبارزه با کرونا در ولایت بامیان از عدم توجه سازمان صحی جهان و مسئولین صحت عامه در کشور دست به اعتراض زده خواستار توجه جدی در امر مبارزه با کرونا در این ولایت شدند.
این کارکنان صحی در حالی دست به اعتراض زدند که خدمات سازمان صحی جهان در بخش مبارزه با ویروس کرونا به تازه گی در این ولایت به پایان رسیده است.
علی آقا الاهی، یکی از داکتران بخش مبارزه با کرونا در ولایت بامیان می گوید که در صورت عدم توجه سازمان صحی جهان و نهاد های مسئول در بخش کرونا دراین ولایت ما شاهد فاجعه انسانی خواهیم بود.
او افزود ولایت بامیان از دوهفته به این سو شاهد موج چهارم کرونا در این ولایت است که در این دو هفته ما شاهد دو نمونه مثبت کرونا در ولایت بامیان بوده ایم که روز گذشته یک نفر جان خود را از دست داده است.
طاهره اعتمای، یکی از کارمندان ساحوی بخش مبارزه با کوید در بامیان می گوید که در صورت عدم توجه سازمان صحی جهان و نهاد های مسئول در این بخش با زمستان سرد و طولانی بامیان ما شاهد یک فاجعه انسانی بسیار بزرگی در این ولایت خواهیم بود.
نجیب الله احمدی، یکی دیگر از کارمندان بخش مبارزه با ویروس کرونا گفت که تمام کارمندان صحی حاضر اند تا رسیدن کمک های سازمان صحی جهان بصورت رضاکارانه به کارشان ادامه دهد.
همچنان اقای احمدی گفت که بر اساس معلومات شان از دیگر ولایت تنها پروژه مبارزه با ویروس کرونا از ولایت بامیان تمدید نشده است و خواستار تمدید این پروژه از سوی سازمان صحی جهان شدند تا از فاجعه انسانی در این ولایت جلوگیری شود.
در ادامه این معترضین طی قطع نامه‌ ای از سازمان صحی جهان خواستار همکاری در امر مبارزه با کرونا در کشور شدند و گفتند که در صورت عدم توجه فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
و همچنان این معترضین از جامعه جهانی خواستار ادویه، وسایل طبی و واکسین برای مبارزه با کرونا در این ولایت شدند.
با به اتمام رسیدن پروژه مبارزه با کرونا، سازمان صحی جهان به تعداد هفتاد نفر از کار بی کار شده اند.
گفتنی هست که با شیوع ویروس کرونا در افغانستان به تعداد 156 هزار و250 نفر مبتلا به این ویروس گردیده که از این میان هفت هزار و 280 نفر جان خود را از داده هست که در ولایت بامیان با تلاش پرسونل صحی این ولایت تنها 60 نفر جان خود را از دست داده است.