تقلای دختران برای آموزش در بیرون از کشور؛ مسوولان معارف از تایید ترجمه انگلیسی نمرات سه ساله دانش‌آموزان سر باز می‌زنند

هفته نامه نویدنو: دختران دانش آموز مکتب سید الشهدا می گویند ترجمه انگلسی نمرات سه ساله شان از سوی مدیر این مکتب برای ثبت نام در بورسیه تایید نمی شود.
یکی از این دختران که می خواهد برای بورسیه بنگله دیش ثبت نام کند، به هفته نامه نویدنو می گوید برای ثبت نام این بورسیه ترجمه انگلیسی نمره سه ساله یا شهادت نامه ضرورت است، از انجایکه فارغین سال گذشته تا کنون شهادت نامه برایشان داده نشده، مجبور است نمرات سه ساله شان را ترجمه کند. یکی از دانش آموزان مکتب سید الشهدا می گوید، پس از ترجمه چندین بار به مکتب مراجعه کرده اما مدیر مکتب ترجمه انگلیسی این نمرات را با رویت و مطابقت اصلی آن مهر نمی کند.
عاقله توکلی، مدیر مکتب سیدالشهدا به هفته نامه نویدنو در پاسخ به این چالش می گوید که تایید ترجمه انگلیسی نمرات سه ساله مسوولیت و صلاحیت او نیست، بلکه حوزه تعلیمی در نخست باید امضا و به مکتب هدایت بدهد. اما دانش آموزانی که در حوزه تعلیمی مراجعه کرده، آنجا نیز پاسخ رد دریافت نموده است. حوزه تعلیمی مربوطه نیز گفته، ترجمه انگلیسی نمرات را تایید و مهر نمی کنند. هرچند ترجمه انگلیسی نمرات سه ساله دانش آموزان در سایر مکاتب بدون جنجال از سوی مدیریت مکاتب تایید و مهر شده است و این مسوولیت و صلاحیت نیز بر می گردد به مدیریت مکتب.
این درحالی هست که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف شششم پس از تسلط طالبان مسدود است.