شلیک اشتباهی طالبان در مسجدی در ولسوالی ناور غزنی

هفته‌نامه نویدنو: منابع محلی در ولسوالی ناور غزنی تایید می‌کنند که با اثر شلیک اشتباهی طالبان، مسجدی در این ولسوالی قسما تخریب شده است.

منبع می‌گوید که این روی‌داد زمانی به‌وقوع پیوسته که افرادی وابسته به طالبان در داخل مسجد هنگام خواب در مسجد با سلاح خود مصروف می‌شوند و توسط یکی از افراد آن‌ها یک «فیر راکت» به‌صورت اشتباهی شلیک می‌شود.

منبع می‌گوید که این روی‌داد در قریه‌ای به‌نام «سرخ‌ایرمه واغ» چهارشنبه تاریخ 3 سنبله حوالی ساعت 10 شب صورت گرفته است. به گفته منبع، این روی‌داد، تلفات جانی در پی نداشته اما مسجد را قسما تخریب کرده است.

منبع می‌گوید که افراد طالبان برای حل و فصل یک قضیه در این منطقه آمده بودند و شب و روز را در این‌جا می‌گذراندند.

منبع به هفته‌نامه نویدنو گفت که افراد طالبان که برای حل قضیه آمده بودند، بالای مردم محل و طرف‌های دعوا نان حواله می‌کردند.

قضیه مرتبط به دختری بوده که در آوان کودکی به‌نام پسر عمویش نام‌نشان شده بوده اما در حال حاضر با کس دیگری رفته است. پس از رفتن دختر با فرد دیگری، پسر نزد طالبان اقامه‌ی دعوا می‌کند.

منبع می‌گوید که این قضیه را طالبان حل نکرده و فیصله‌ی نهایی را به ریش‌سفیدان و ملای محل واگذار کرده است.

طالبان در دور اول حکومت خود نیز مرتبط به قضیه‌ای به محل حضور می‌یافتند و بدون رسیده‌گی اما با حواله‌ی پول بالای طرف‌های دعوا و غذا بالای مردم محل، مساله را رها می‌ساختند.