طالبان اجساد چهارتن را درنقاط مزدحم شهر هرات آویزان کردند

هفته نامه نویدنو: طالبان، در هرات اجساد چهار تن را در نقاط مزدحم شهر امروز (شنبه، ۳ ميزان) آویزان کردند.
به نقل از رادیو آزادی شیراحمد عمار ، معاون والی هرات در حکومت طالبان می‌گوید که این افراد یک تاجر و پسرش را صبح امروز در هرات اختطاف کرده بودند. گفته شده این افراد از سوی طالبان در درگیری مسلحانه کشته شده است. این رویداد سبب واکنش های متفاوت میان شهروندان شده است. تعدادی از قاطعیت از آن یادکرده و تعدادی دیگر آن را نگران کننده خوانده، از برگشت محکمه صحرایی طالبان ابراز نگرانی کرده است. این درحالی هست که چندی قبل ملا ترابی، یکی از بنیان گذاران طالبان گفته بود، قطع دست و اعدام که یکی از قوانین سخت گیرانه طالبان بشمار می آید دوباره از سوی این گروه اجرا می شود. با این حال نهاد های بین المللی نیز از عدم مراعات حقوق بشری و محکمه صحرایی از سوی طالبان، ابراز نگرانی کرده اند.