امرالله صالح، معاون نخست غنی :حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم و قصد تسلیم شدن را نداردم

امرالله صالح، معاون اول غنی در مطلبی در نشریه آلمانی اشپیگل گفته که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و قصد تسلیم شدن ندارد.

آقای صالح پس از ورود طالبان به کابل، فرار کرد و به احمد مسعود، رهبر مقاومت ضد طالبان در دره پنجشیر پیوست. پس از فرار غنی به امارات متحده عربی آقای صالح خود را –بنا به قانون اساسی- سرپرست کشور در غیاب رئیس جمهور اعلام کرد.

آقای صالح در اشپیگل نوشته که “از نظر جغرافیایی ما منزوی هستیم، اما از نظر سیاسی و اخلاقی افغانستان با ماست.”

او می‌گوید طالبان “هرگز به حل و فصل سیاسی باور ندارند.””آنها از ساده لوحی، خستگی و کوته بینی کاخ سفید در دوران ترامپ و بایدن سوء استفاده کردند.”

او می‌گوید هنوز راه حلی برای تسلط طالبان وجود دارد: “پاکستان را با تحریم‌های خاص تهدید کنید ، خواستار حل و فصل سیاسی شوید و مقاومت ملی در پنجشیر به رسمیت شناخته و حمایت سیاسی کنید.”

بی بی سی