سیستم رادار میدان هوای کابل تخریب شده است

خالد العماری مسول تیم تخنیکی اداره هوانوردی قطر که برای ترمیم و تنظیم میدان هوایی به کابل آماده است، میگوید كه ما اکثر وسایل را تعویض کردیم و کنترول تاور را فعال کردیم ولی متاسفانه سیستم رادار این میدان توسط قوت های امريكا با بمب تخریب شده است و قابل تعمیر نیست.
او میگوید کوشش میکنند تا شام امروز سیستم جدید رادار که چین وعده تهیه آن را داده است را وارد کابل کنند و نصب کنند، و ضمن نصب آن میدان هوایی از لحاظ تخنیکی فعال میشود‌.
سیستم رادار فوق سال گذشته توسط بودجه دولت افغانستان به ارزش بسیار بالایی خریداری شده بود ولی متاسفانه قوت ها فاسد امريكايي آنرا از بین بردند.