ابراز نگرانی وزیران خارجه‌ی گروه ۷ از اقدامات تلافی‌جویانه و خشونت‌آمیز طالبان در بخش‌هایی از افغانستان

علی فرهنگ

هفته نامه نویدنو: وزیران گروه ۷ که از سوی دومینیک راب   با نشر بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته است تا با یک ماموریت مشترک برای جلوگیری از تشدید بحران در افغانستان گردهم آیند.

در بیانیه تاکید شده است که بحران افغانستان به واکنش بین‌المللی و مشارکت فشرده در مسائل مهم افغانستان و منطقه نیاز دارد.

در بیانیه  از تمامی طرف‌ها در افغانستان خواسته‌ شده که به قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند.

وزیران خارجه‌ی گروه ۷ در مورد وخامت اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان بر توقف فوری خشونت، احترام به حقوق بشر (زنان، کودکان، اقلیت‌ها) و مذاکرات فراگیر درباره‌ی آینده‌ی افغانستان تاکید کرده‌اند.

در ادامه بیانیه ، وزیران خارجه‌ی گروه ۷ بر اهمیت پایبندی طالبان به تعهدات‌شان برای اطمینان از حفاظت از غیرنظامیان تاکید کرده و گفته‌اند که این گروه باید اطمینان بدهد که امنیت بین‌المللی از خاک افغانستان تهدید نمی‌شود.