ایجاد نخستین سیستم گزارش دهی انلاین آزار و آذیت زنان در محیط کار

آزار و آذیت زنان در محیط کار همواره یکی از چالش های جدی فرا روی مشارکت زنان در ادرات دولتی و خصوصی شمرده شده است. از همین رو هفته نامه نویدنو و موسسه بهبود مشارکت زنان تلاش نموده تا سیستم انلاین گزارش دهی آزار و آذیت زنان را جهت جلوگیر و کاهش آن برای اولین بار در کشور راه اندازی نماید. این دو نهاد سایتی را به منظور ثبت آسان آزارها و اذیت در محیط ایجاد کردند که کاربران قادر به ثبت شکایات شان هستند.

علی‌ فرهنگ، مسوول راه اندازی این سیستم روز یکشنبه 8 حمل در مراسم راه اندازی این سایت گفت که بروکراسی و ترس زنان باعث شده است که اکثر خشونت‌ها ثبت نشود، وی افزود یافته های ما نشان می دهد که آزار و اذیت در محیط کار حتی در بعضی موارد برای خانم ها باعث ترک وظیفه می شوند.

آقای فرهنگ افزود، افرادی که مورد خشونت (روانی، فیزیکی و یا قومی) قرار می‌گیرند، می‌تواند با ایجاد یک حساب، شکایت خود را در این سایت درج کنند.

مسوول راه اندازی این سایت علاوه کرد، هویت شاکیان در این سایت مصون است و تنها آمار شکایت‌ها و مکانی که زن مورد خشونت قرار گرفته نشان داده می‌شود.

او همچنین گفت که مسوولان نهاد بهبود مشارکت زنان، با ثبت و مستند سازی این خشونت‌ها، شکایت‌های ثبت شده را بررسی و برای قربانیان دادخواهی می‌کنند. آمار بیرون داده شده، برای گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها نیز مفید واقع خواهد شد. مسئولان این سایت همچنین می‌گویند که در حال حاضر تنها موسسه بهبود مشارکت زنان و هفته نامه نویدنو به دیتابس سایت دسترسی دارند اما بعدها نمایندگانی از کمیسیون حقوق بشر و بخش‌های جندر وزارت خانه‌ها نیز افزوده می‌شوند.